سی و یکمین جلسه شورای اقتصاد مرکز

سی و یکمین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان مرکز در تاریخ 94/8/16 به ریاست جناب آقای دکتر میرزاده تشکیل خواهد شد

تشکر رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی از شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری

  

رئیس هیات موسس و هیات امناي دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه اي از دکتر میرزاده به دلیل فعالیت هاي انجام شده در شوراي اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاري دانشگاه آزاد اسلامی تشکر کرد .
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس هیات موسس و هیات امناي دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه اي به همراه پیوستی از گزارش اهم فعالیت هاي شوراي اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاري این دانشگاه از دکتر میرزاده براي تمامی فعالیت هاي انجام شده در این حوزه تشکر کردند.

ادامه مطلب ...